Alaerian Starbrother

Tóny Alaerianovy andělské harfy profázejí soukromé a veřejné rituály po celém světě. Budeme mít to potěšení, že nám své umění předvede 1. května 2010 v Praze i o víkendu 7. – 9. května 2010 v Haluzicích.

Alaerian Starbrother dokáže tóny své harfy stavět mosty mezi světy. Od začátku 70.let hraje na kytaru, klavír i harfu. Komponuje a hudebně doprovází soukromé i veřejné rituály. Dlouhá léta žil v prostředí Apalačských hor v mezinárodní novopohanské komunitě, kde začal komunikovat s přírodními bytostmi, draky, a naučil se léčivým bardským písním. Přes třicet let studuje i praktikuje astrologii a tarot, věnuje se meditacím, astronomii a posvátné geometrii. Se svou ženou, Dr. Teresou Burnsovou, vydal analytickou práci o tom, jak je možné prvních 17 teorémů hieroglyfické monády Dr. Dee vidět jako práci s „vnějším řádem“, která nás implicitně vede k pochopení posvátné geometrie v jádru Enochiánského systému. Před nedávnem dokončili článek o správném znění základní Enochiánské tabulky odvozené z Deeovy a Kelleyho velké tabulky, a o troj a čtyřrozměrné geometrii, kterou obsahuje. Alaerian je metafyzik z povolání, který svůj život zasvětil duchovní práci. Charakteristickým znakem jeho života je služba druhým v mnoha různých podobách, neboť věří, že všechen život je v konečné podobě jedním životem, a že božskou jiskru v každém z nás, je nejlépe možné probudit sílou hudby.