Dan Winter

14. a 15. května 2010 přijede do Brna přednášet uznávaný netradiční fyzik a vynálezce, který patří k předním světovým odborníkům na posvátnou geometrii a lidskou DNA.

Dan Winter nám rozhodně není neznámý, přednášel posvátnou geometrii a fyziku fraktálního a sjednoceného pole a blaženosti v Praze již v roce 2005 a v dubnu 2009. Dan je úspěšný autor a vynálezce, autorita v oblasti posvátné geometrie, fyziky imploze a psychofyziologiie, věnuje se vědeckým popisům lidského vědomí. Patří k lidem, kteří předběhli svou dobu a razí revoluční ideje ve vědeckém chápání hlubokých duchovních pravd. Věnuje se hudbě, architektuře, matematice, biologii, informatice a mytologii. Na jeho internetových stánkách (www.goldenmean.info) najdete stovky informací týkajících se různých oblastí jeho zájmu.

Ve svých přenáškách se zaměřuje na fraktální matematiku, životní sílu, zemskou gravitaci, energii blaženosti, fyzikální aspekty energetiky černé díry i lidské DNA. Věnuje se významu a roli lidské DNA v historii naší galaxie a života vůbec, hovoří o elektrických aspektech vědomí, posvátném prostoru, biologické architektuře i energetické mřížce země.

K Danovým vynálezům patří přístroje na měření a harmonizaci srdečního rytmu, část svých přednášek věnuje Dan vysvětlení jejich principů i ukázkám praktického použití.

Dan Winter získal rozsáhlé technické vzdělání od elektroinženýrství, metalurgii, krystalografie a rentgenová analýzu po kvantovou fyziku; pracoval jako systémový analytik v IBM, podílel se na výzkumech vesmíru i vývoji prvních přístrojů pro využití biofeedbacku. Kromě zájmu o technické obory hraje výborně na klávesové nástroje a mimo jiné působil i jako varhaník a sbormistr církevního sboru. V 80. letech 20. století založil alternativní noviny s názvem “Network of Light”. Zřídil výukové a experimentální středisko pro studium kolektivní bioharmonie s názvem “Crystal Hill Farm”, vystudoval psychofyziologii, původ jazyků a duchovní psychologii. Začátkem 90. let založil Školu posvátné geometrie svatého Grálu a Léčebné středisko Biodome ve Waynesvillu. Danova práce inspirovala několik lékařských vědeckých výzkumů týkajících se srdce. Dr. Glen Rein publikoval výsledky studie, které potvrdily, že účinek koherentního uspořádání srdečního rytmu v průběhu prožívání emocí jako je sdílení a soucítění, umožňuje programování lidské DNA a lze jej měřit a tato měření replikovat. Dan věří, že s využitím internetu jako nástroje lze takto celosvětově „učit sebeuvědomování“. Kolektivní zaměření pozornosti a sdílení lidského soucítění může napravit a stabilizovat poškozenou zemskou atmosféru a přetvářet svět.

V posledních letech se Dan věnuje několika zajímavým projektům:

Pracuje na revoluční teorii gravitace, podle níž vytváří opakované vnoření energie v geometrických polích dostředivou sílu imploze magnetických pólů, již nazýváme gravitací, a nabízí tak vodítko, jak uspořádat magnetické dlouhé vlny, napravit tkanivo zemské gravitace a obnovit atmosféru. Tvrdí, že světlo ohýbá jen láska, a proto také jen láska tvoří. Fraktální přitažlivost elektrického náboje srdce provázející lidské sdílení a soucítění může být tou středící silou, která nakonec umožní i sebevztažné a tudíž sebe si uvědomující zrození hvězdy!

Vyvíjí 3-rozměrné grafické rotační a stabilní vlnové modely elektronů a krystalické struktury („tekutý krystal“), jako metaforu synchronie metabolismu endokrinních žláz.

Pracuje také na vývoji počítačové animace potřebné ke sjednocení fází a výuce čistého geometrického základu lidského jazyka. Věří, že fázové operátory mají potenciál stát se rozhraním mezi člověkem a strojem a optimalizovaným počítačovým jazykem.

Dan se také aktivně věnuje přednáškové činnosti s rozsahem témat od posvátné geometrie, přes evoluci vědomí a koherentní emoce, až po udržitelné ekosystémy. Vychází z mnoha zdrojů moudrosti lidstva od vědy, přes mytologii až po lidové tradice, hledá jejich vzájemné propojení a příklady toho, jak se jednota jako princip vesmíru projevuje v architektuře, umění, matematice, biologii, elektronice i dávných mýtech.V současné době pracuje jako konzultant pro projekty počítačové animace multimediální a virtuální reality a cestuje a přednáší po celém světě.

Více najdete na : http://www.goldenmean.info