Geobiologie, zemská mřížka a dávné rituály

V pátek 7. května 2010 až neděli 9. května 2010 se v Haluzicích u Kyjova uskuteční seminář Vincenta Bridgese s Alaerianem Starbrotherem jako hostem

Sobota 6. května 2010

Co je to zemská mřížka – Geobiologie a planetární harmonie

O tomto víkendu naplněném teoretickými přednáškami i praktickými zkušenostmi nám esoterický historik a pohanský antropolog Vincent Bridges shrne různé systémy zemských mřížek a vysvětlí, jak je hledat – od globálních mřížek velkých měřítek a velkých kruhů až po místní geobiologické linie jako je například Hartman – Curryova mřížka. Provedeme několik základních pozorování energetické struktury země z hlediska posvátné geometrie a pokusíme se vytvořit novou formu geobiologie, která nám umožní žít v souladu se silami přírody. Tento neo-geomantický pohled nás o velký krok přiblíží k reverzním technologiím, které představují pradávnou megalitickou vědu o zemi; po probrání základních teorií se můžeme přesunout k praktickým aplikacím, jako je uvědomování si přírodních duchů a elementálů. Naše vědomí podpoříme jednoduchým skotským lidovým zaříkáním, které Vincenta Bridgese naučila jeho babička, což nám umožní na jednu noc vidět víly, komunikovat s nimi a pokusit se tyto přírodní inteligence spojit se známými mýty tak, aby nám to dávalo smysl. V našich snahách nám pomohou známé literární a románové příběhy jako například Pán prstenů nebo Sen noci svatojánské.

Neděle, 7. května

Úvod do umění a vědy komunikace s energiemi vyšších inteligencí

Vincent Bridges a Alaerian Starbrother

Po celá staletí vstupují vyšší inteligence v podobě andělských bytostí do našeho světa a hledají ty nejmoudřejší muže. Tak také našli Dr. Johna Dee, královského astrologa a nejdůležitějšího tajného agenta královny Alžběty I. Andělé Deeovi věnovali pomůcku, jež by mohla lidstvu pomoci překonat časy nejvyšší nouze. Aby lidstvo přežilo bouřlivé období časově vyznačené precesí, které se již těsně přiblížilo, bude potřebovat uskutečnit velký posun ve vědomí, čehož si jsou vyšší inteligence dobře vědomé. Proto vytvořily geometrický a symetrický jazykový vzorec kódovaný stejně, jako lidská DNA, který dokáže vyvolat rychlou expanzi vědomí se současným navýšením schopnosti symbolického poznávání. Posun ve vědomí umožní přejít od jednoduchého místně ukotveného uvědomování primátů k poznávání bez místně založeného vztahování, které je universální, a zároveň představuje součást mnohem větší reality, jejímž základem je nejspíše to, co dnešní vědci nazývají fyzikální principy plazmy.

Až dnes dokážeme ocenit skutečnou hodnotu tohoto 400 let starého daru: jedná se o účinný systém vědění, je to vzkaz i prostředek v jednom, který může posloužit jako záchranný člun nebo vysílačka pro vyslání nouzového signálu, který naladí frekvenci lidstva na benevolenci univerzální mysli. V praktické části semináře předvedeme základní nástroje a dovednosti potřebné k práci s tímto mocným procesem expanze vědomí. Projdeme si hardware v podobě posvátné tabulky, elementálních tabulek, tabulky jednoty a naučíme se pracovat se základním operačním systémem odvozeným z renesanční magie a posvátné geometrie, který tvoří základ pro pochopení ophanského systému. Vyvrcholením semináře bude demonstrace energie obsažené v ophanských klíčích či zaříkáních, spojíme hudební improvizace s hlasitým zaříkáním a vytvoříme jedinečné magické prostředí.

Cena a časový rozvrh dle dohody s provozovatelem zařízení:

www.haluzice.cz

Kontakt: Eva Leňová, +420 724 726 444, eva@spolekmagdalena.cz