Hermetická revoluce v Praze

Ve pátek 30. dubna 2010 v 15,00 – 20,30 a sobotu 1. května v 10,00 – 16,30 se uskuteční v centru Maitrea, Praha 1, Týnská ulička 6, přednáška Wincenta Bridgese zakončená koncertem Alaeriana Starbrothera v 19,30 – 21,00.

Pátek 30. 4. 2010

První část (15:00 – 17:30)

Mise Johna Dee a Edwarda Kelleyho na dvoře Rudolfa II.: alchymie, vyšší inteligence a proroctví o novém hermetickém Římě

Hermetická revoluce započala v roce 1585, kdy Dr. John Dee a Edward Kelley přibyli přes Polsko do Prahy, nového hlavního města říše Rudolfa II. Jedinečná kombinace geopolitiky a mysticismu, typická pro rudolfinskou Prahu, byla pro jejich poslání dokonalou živnou půdou.

V průběhu přednášky prozkoumáme, jak vytvořila magie, matematika, alchymie a angelologie, vizionářská politika a dávná proroctví vhodné prostředí pro intelektuální revoluci. Mise Deeho a Kelleyho byla do jisté míry úspěšná a o třicet let později vyústila v rosekruciánské hnutí za vlády Fridricha V., českého Zimního krále.

Druhá část (18:00 -20:30)

Rosekruciánství v Čechách: odkaz Deeho a Kelleyho mise

Rosekruciánské hnutí vychází z kombinace různých vlivů soustředěných v Čechách a zakládá se na filosofii Dr. Dee. Rosekruciánství ve své původní podobě však došlo po bitvě na Bílé hoře špatných konců. Projdeme si také život a práci Jana Ámose Komenského a prozkoumáme odkaz Deeho a Kelleyho poselství získaných od vyšších inteligencí v Čechách a Praze. Z této téměř zapomenuté historie pokusu o hermetickou a osvícenskou revoluci, která byla rozdrcena tehdejšími zpátečnickými silami, vyvodíme závěry, jež ovlivňují politiku a víru také naší doby.

Sobota 1. 5. 2010

První část (10:00 – 12:30)

Vědecký výklad proroctví

Jak svou DNA předávat pomocí jazyka světla

Před čtyřmi sty lety bylo dosaženo kontaktu s vyšší formou inteligence. Je možné, že se tato vyšší inteligence nachází přímo v naší DNA? Přednáška pojednává o dvou základních systémech prorokování východu i západu, I-tingu a tarotu, založených na struktuře a kódování lidské DNA a ukazuje, že v sobě jazyk, který obdrželi Dee a Kelley, obsahuje cenné klíče k tomu, jak vědomě komunikovat s naší vlastní DNA.

Druhá část (14:00 – 16:30)

Posvátná geometrie lidského vědomí

Od galaxií a mlhovin až po naši vlastní DNA a atomy kolem nás znamená vědomí schopnost uvědomovat si struktury a tvary všeho kolem nás. Dávní mudrci nazývali toto uvědomování si věcí posvátnou geometrií a prozkoumali také různé způsoby, jak si vizualizovat tyto tvary jako prostředky posunu vědomí do hlubších úrovní, možná včetně přímého sdílení obrovského množství informací v naší DNA samotné.

Koncert (19:30 – 21:00)

Andělská hudba harfy

V závěrečné části semináře zakusíme, jak se v průběhu našeho „obřadu“ spojí různé složky a části posvátné geometrie dohromady. Díky hudebním improvizacím Alaeriana Starbrothera na harfu a inspiraci uměním pražského výtvarníka Cristiana del Risco, bude mít skupina možnost poznat a zažít duchovní bohatství jednoho z jedinečných pražských pokladů, Ophanského klíče Deeho a Kelleyho.

Cena: 2.400,- Kč + 400,- Kč koncert.

Další informace: http//www.maitrea.cz/akce/hermeticka-revoluce-v-praze

Kontakt: Eva Leňová: +420 724 726 444, eva@spolekmagdalena.cz

Radka Slooten:+ 420 603 420 189, radka.slooten@gmail.com