Vincent Bridges

30. dubna a 1. května 2010 budeme mít opět to potěšení vyslechnout si něco z rozsáhlých vědomostí „esoterického historika“ a „antropologa tajemna“ Vincenta Bridgese. Místo konání Praha, centrum Maitrea, Týnská ulička 6.

Vincent Bridges, esoterický historik, spisovatel, scénárista, a jak sám prohlašuje, „antropolog tajemna,“ je nám dobře známý také díky tomu, že patřil k předním světovým odborníkům, kteří prezentovali své práce a výzkumy v průběhu velikonočního semináře na téma „Alchymie Prahy“ konaného v dubnu 2009 v Praze. Kromě teoretických výkladů předvedl Vincent užaslému a nadšenému publiku také mystický rituál pentagramu za použití hebrejštiny a starobylých zaříkání v Enochově jazyce andělů. Výzkumům andělského jazyka, způsobu jeho předání Dr. Johnu Dee a Edwardu Kelleymu, jejich působení na dvoře Rudolfa II. a roli, již v celé historii sehrál William Shakespeare jako tajný zvěd Alžběty I. Anglické se Vincent Bridges věnuje v současnosti.

Ve svých pracích se dále soustřeďuje na témata spojovaná s alchymií a historií (např. Mysteries of the Great Cross at Hendaye: Alchemy and the End of Time). Je také průkopníkem na poli psycho-akustické terapie, techniky odblokování traumat prostřednictvím unášení mozkových frekvencí světlem a zvukem. Tento esoterický světoběžník a badatel organizoval mimo jiné zájezdy skupin po jižní Francii, Egyptě a Indii, které provázel zasvěceným výkladem soustředěným právě na tajnou a tajemnou historii lidstva.

Patří k zakladatelům tří vzdělávacích organizací: The Fifth Way Mystery School, The Newport Earth Institute a Pendragon College. Spolupracoval na několika historických dokumentech kanálu History Channel věnovaným Nostradamovi a jeho proroctvím, či knize The da Vinci Code. Vincent vydal také vlastní překlad Knihy proměn I-ťing a vědecká veřejnost zvláště uznává jeho egyptologické studie.

Více na: www.fifthwaymysteryschool.org a www.vincentbridges.com