Úvod

Naše internetové stránky jsou určeny pro všechny, komu staré české rčení o tom, že láska prochází žaludkem, nezní jako prázdná fráze, jež častým opakováním pozbyla jakéhokoliv významu – snad jen krom potvrzení stanoviska konzumní společnosti, že jednou z nejdůležitějších věcí v životě je dobře se najíst – a kdo oceňují v něm obsažené poselství našich předků, které nás učí, že existuje prostý, tradicemi ověřný a hlavně hmatatelný způsob, jak svou lásku, vše to, co je v nás nejlepší, předávat těm, na nichž nám nejvíce záleží, a přispívat tak k tomu, aby se svět kolem nás stal radostným místem, kde stojí za to žít.

A proč Magdalena?

No samozřejmě protože vaření a Magdalena k sobě prostě patří. Paní Magdalena Dobromila Rettigová představuje ženu, která si způsobem tak prostým a ženským, jako jsou kuchařské znalosti, dokázala v době, jež ženám a jejich samostatným aktivitám rozhodně nepřála, zajistit úctu, ocenění a do jisté míry i nesmrtelnost.

Máří Magdalena zase symbolizuje vysokou ženskou duchovnost a krásně spojuje nezištnou lásku s oporou mužům i předáváním jimi ražených idejí tam, kam už oni dosáhnout nemohou a možná ani nechtějí.

A konečně Mag je magie, tradiční ženské vědění, odvěká moudrost pradávných královen chránících život na Zemi, kterou si v sobě také všechny neseme.

Zkusme je objevit a rozvíjet sobě pro radost a ostatním k užitku.